TJEDAN ZDRAVLJA – DIPLOMA

Tijekom travnja naš vrtić je sudjelovao u projektu „Živjeti zdravo“ koji je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Kao nagradu za sudjelovanje u proslavi prvog nacionalnog Tjedna zdravlja u vrtiću 2021 godine dobili smo diplomu.

Jako smo ponosni i sretni što smo doprinijeli približavanju zdravih navika djeci, osvijestili važnost brige o vlastitom zdravlju, a kako smo se pri tome zabavljali i što smo naučili moći će se vidjeti u brošuri koju će objaviti Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Smješko-Vir-diploma

Smješko-Vir