Upoznajte Nas

Dječji vrtić „Smješko“ Vir javna je ustanova na području Općine Vir koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja skrbi o djeci i ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu.

Vrtić je započeo s radom 1997. godine sa jednom skupinom predškolaca od 11-ero djece u prostoru OŠ Privlaka – Područna škola Vir. 2002.g. vrtić ustrojava još jednu skupinu mlađe djece, nakon čega se odlukom Općine Vir kreće u osnivanje samostalne ustanove. 2006.g. vrtić postaje samostalna Ustanova a odličnim socijalnim program Općine Vir potaknut je porast nataliteta i doseljavanja cijelih obitelji pa i time potreba za novijim i većim prostorom pa se Vrtić Smješko 2013.g. seli se u novu zgradu i proširuje djelatnost na tri skupine djece od 3 godine starosti do polaska u školu i obuhvaća svu djecu te dobi na području Općine Vir. Vrtić je sagrađen i otvoren sredstvima Općine Vir a osnivač Vrtića je lokalna samouprava, Općina Vir koja i financira djelatnosti Vrtića iz Proračuna Općine Vir u iznosu od 100% ukupnih troškova, te su roditelji/skrbnici djece polaznika Vrtića oslobođeni plaćanja.

Program je usklađen sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N., 10/97, 107/07, i 94/13), Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, 7-8/91), Državnim pedagoškim standardom odgoja i naobrazbe (N.N., 107/14), Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Program se provodi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem, te se kontinuirano usklađuje s nacionalnim zahtjevima u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

NAŠA MISIJA

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu, usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice. Naš glavni cilj je udovoljiti potrebama razvoja djece koja polaze nas vrtić.

NAŠA VIZIJA

Vrtić kao mjesto rasta i razvoja djece te mjesto u kojem dijete može biti sretno i pripremiti se za sretni život.

Cilj našeg Vrtića je stvaranje sigurnog, kreativnog i poticajnog okruženja koje utječe na cjelokupan razvoj svakog djeteta poštujući njegove potrebe, mogućnosti, interese i individualnost, te razvoj temeljnih ljudskih vrijednosti, ekološke osjetljivost i svijesti o važnosti očuvanja kulture i baštine kod djece.