Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA “SMJEŠKO” VIR

Antonio Vučetić, predsjednik Upravnog vijeća

Srđan Liverić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Kristina Perić, član iz reda Osnivača

Silvija Vučetić, predstavnik Odgojiteljskog vijeća

Mate Čulina, predstavnik roditelja djece korisnika

ZAPISNICI