Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA “SMJEŠKO” VIR

Veseljko Orlić, predsjednik Upravnog vijeća

Silvija Vučetić, predstavnik Odgojiteljskog vijeća

Mate Kapović, predstavnik roditelja djece korisnika

Marino Rukavina, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Nikolina Vučetić

ZAPISNICI