Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA “SMJEŠKO” VIR

Antonio Vučetić, predsjednik Upravnog vijeća

Srđan Liverić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Kristina Perić, član iz reda Osnivača

Marina Grbić Malnar, predstavnik Odgojiteljskog vijeća

Tomislav Čepić, predstavnik roditelja djece korisnika

ZAPISNICI