Dužnosti i obveze roditelja

DJEČJI VRTIĆ „SMJEŠKO“ DJECI I VAMA RODITELJIMA ŽELI DOBRODOŠLICU!
            Vjerujem da će naša suradnja biti produktivna i pozitivna u korist naše djece i njihovog što ugodnijeg boravka u dječjem vrtiću.

Zbog bolje suradnje i ostvarenje planiranih programa rada i aktivnosti s djecom utvrđena su pravila na nivou ustanove. Nadam se da će te se složiti da pridržavanjem utvrđenih pravila doprinosimo boljoj organizaciji i kvalitetnijem radu u dječjem vrtiću.

PRAVILA

–         Radno vrijeme vrtića je od 6.30 do 16.30 sati.

–         Roditelji su dužni dovoditi djecu u vrtić ujutro najdalje do 9 sati. U iznimnim prilikama dijete, ponekad, može doći i kasnije, ali jedino ako je roditelj dogovorio sa tetom dan prije i bitno je naglasiti da li će dijete doručkovati ili ne.

–         Odlazak djece iz vrtića ovisi o potrebama roditelja. Zbog organizacije posla i potrebe djece molimo roditelje da dolaze po djecu u dogovorenom vremenskom okviru što znači; ako dijete ostaje na cjelodnevnom boravku po dijete treba doći od 16:00 do16:30 sati, ako dijete ostaje u poludnevnom boravku onda vas molim da dođete najkasnije do 13:00 sati.

Zna se dogoditi da dijete koje ne ostaje na cjelodnevnom boravku zbog ukazanih potreba roditelja mora ostati duže, u tom slučaju molimo roditelje da ujutro kad dijete dovedu u vrtić to naglase tetama.

–         Posebno naglašavamo BOLESNU DJECU SE NE SMIJE DOVODITI U VRTIĆ i to:

o   Djeca koja imaju temperaturu,

o   Djeca koja su na bilo kojoj vrsti antibiotika,

o   Djeca koja jako kašlju(gušenje, opstrukcije…) i curi im nos,

o   Djeca koja boluju od zaraznih bolesti.

Nakon što liječnik utvrdi da dijete boluje od neke zarazne bolesti, roditelj je

dužan zbog sigurnosti druge djece, a time i svog djeteta obavijestiti odgojiteljice

u vrtiću. Nakon završetka liječenja roditelj je dužan donijeti negativan nalaz od

liječnika.

U slučaju da dijete boluje od neke od zaraznih bolesti roditelj je dužan obavijestiti odgojiteljicu u vrtiću i zadržati dijete kod kuće u svrhu zaustavljanja širenja bolesti. U slučaju da roditelj namjerno zanemari ovo pravilo snosit će odgovornost za nastalu situaciju.

–         Roditelji su za djecu dužni u vrtić donijeti

o   Papučice

o   svaki mjesec dvije role papirnatog ručnika.

ZA SVE OSTALO ĆE TE BITI OBAVJEŠTENI NAKNADNO I NA VRIJEME.

Br. Tel. Dječjeg vrtića je 023/ 362 730, na koji se možete obratiti ako nešto zatrebate i odgojiteljice su uvijek  na raspolaganju.

U naprijed zahvaljujemo na suradnji!