Djelatnici

RAVNATELJICA

Julijana Begonja

STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA

Marina Grbić Malnar

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Silvija Vučetić

ODGOJITELJICE

Mladenka Begonja

Romana Budija

Ivana Bašić

Marija Lipovac

Irena Mandić

Nikolina Karamović

Lidija Poljak

Nina Skoblar Fatović

Mirjana Dadić

ADMINISTRATORICA

Danijela Kapović

POMOĆNA KUHARICA

Silvija Begonja

SPREMAČICE

Slobodana Malinovec

Marina Jurić