OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA – ODGOJITELJ/ICA

Dječji vrtić „Smješko“ Vir je dana 25. ožujka 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnoj ploči ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto: 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, odgojitelj/ica za rad na određeno vrijeme – 40 sati tjedno.

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 14. svibnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smješko“ je jednoglasno donijelo odluku o neizboru kandidata po natječaju.

Objavom ove obavijesti i odluke koja se nalazi u nastavku na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama Dječjeg vrtića „Smješko“ radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

Zamjenica ravnateljice: Julijana Begonja