Obavijest o sistematskom pregledu prvaša 17.03.2020