Programi

Vrtić organizira i provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršenih 3.godine starosti do polaska u školu.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnih pedagoških standarda predškolskog odgoja, Godišnjeg plana rada i Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj, te Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno sukladno relevantnim nacionalnim programima i strategijama u RH. Dječji vrtić Smješko obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada kojeg donosi početkom svake pedagoške godine.

 

 

Cilj našeg Vrtića je stvaranje sigurnog, kreativnog i poticajnog okruženja koje utječe na cjelokupan razvoj svakog djeteta poštujući njegove potrebe, mogućnosti, interese i individualnost, te razvoj temeljnih ljudskih vrijednosti, ekološke osjetljivost i svijesti o važnosti očuvanja kulture i baštine kod djece.